Från och med den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som är framtagen för att skydda dina personuppgifter.

Du behöver inte göra något inför denna förändring.

Men efterson vi har glädjen att ha dig i vårt kundregister då du beställt en tjänst av oss vill vi informera dig om att vi, Björn Franzëns Rör AB, följer den nya GDPR-lagen.

Vi värnar om din personliga integritet.Vi sparar enbart den uppgifter som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund hos oss.

De personuppgifter vi hanterar är främst kontaktuppgifter, tex namn, adress, telefonnummer samt vid ROT-avdrag även fastighetsbeteckning och personnummer.

Som kund har du rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig i våra system.Du har också rätt att få eventuella felaktigheter korrigerade.

Har du mer frågor angående GDPR, kontakta oss på 08-717 17 24 eller via mail. anette@franzensror.se